La geologia aplicada a l’arquitectura i l’enginyeria ens ha portat a haver actuat en els següents àmbits: GEOTÈCNIA – ESTUDIS GEOTÈCNICS PATOLOGIA ESTRUCTURAL RICSG GEOLÒGIC PLANS D’URBANIZACIÓ ESTABILITAT DE TALUSSOS REALIZACIÓ DE POUS DE DIÀMETRE REDUÏT ELABORACIÓ D’ESTUDIS PREVIS DE CONTAMINACIÓ SUPERVISIÓ DE TREBALLS DE FONAMENTACIÓ
IGNASI VALLVÉ - Geòleg És llicenciat en Geologia per la Universitat de Barcelona (1983-1988) i màster en Medi Ambient per la Universitat Politècnica de Catalunya (1993- 1994). Un cop finalitzada la carrera, portà a terme projectes d’explotació minera a les províncies de Girona, Barcelona i Almería. Posteriorment, durant un total de 25 anys, ha exercit en el camp de la geotècnia, elaborant durant aquest temps més de 4.000 estudis geotècnics. Aquesta activitat la ha desenvolupat en diverses empreses reconegudes del sector i, els últims anys, como emprenedor. Durant els anys 1994 a 1996 va fer un parèntesi per dirigir, como director tècnic, el Laboratori d’Assaigs del Col·legi d’Aparelladors de Tarragona.
Serveis de Geotècnia +34 661 953 864 info@serveisdegeotecnia.com C. Regàs 6 08006 Barcelona

Qui som

La geologia es una ciència que condiciona e intervé de forma directa en el desenvolupament de qualsevol projecte arquitectònic u obra d’enginyeria. Coneixedors de la responsabilitat que comporta el coneixement del terreny per la resolució òptima de tots els detalls que esgrimeixen els projectes, la realització d’estudis geotècnics durant els darrers 25 anys ens porta a disposar d’un coneixement geològic i experiència suficients per afrontar amb garanties d’èxit tot projecte. Si bé hem actuat principalment a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, les nostres activitats es desenvolupen en un territori més ampli, que va del Pirineu al Delta de l’Ebre. Una vegada coneixem les dimensions d’un nou projecte, utilitzem els mitjans adequats per afrontar i assolir els objectius que se’ns proposa.
Ens dirigim a despatxos d’arquitectes i enginyeria, particulars, empreses constructores i promotors privats i públics. Molts han estat testimoni de la nostra seriositat, rigor i compromís de qualitat. Abordem cada nou projecte amb il·lusió, independentment de la complexitat que comporti. El nostre tracte directe amb les direccions facultatives durant tot el procés constructiu assegura la fita desitjada i el prestigi dels nostres clients.

Serveis

Contacte

Tot estudi geotècnic es desenvolupa atenent a les indicacions reflectides en la normativa vigent, el CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, garantint d’aquesta forma rigor en l’obtenció dels resultats que cada projecte requereix. Tots els treballs es realitzen sota la supervisió d’un geòleg experimentat, aspecte essencial per a la consecució de resultats fiables i de qualitat.

Projectes

IGNASI VALLVÉ - Geòleg És llicenciat en Geologia per la Universitat de Barcelona (1983-1988) i màster en Medi Ambient per la Universitat Politècnica de Catalunya (1993- 1994). Un cop finalitzada la carrera, portà a terme projectes d’explotació minera a les províncies de Girona, Barcelona i Almería. Posteriorment, durant un total de 25 anys, ha exercit en el camp de la geotècnia, elaborant durant aquest temps més de 4.000 estudis geotècnics. Aquesta activitat la ha desenvolupat en diverses empreses reconegudes del sector i, els últims anys, como emprenedor. Durant els anys 1994 a 1996 va fer un parèntesi per dirigir, como director tècnic, el Laboratori d’Assaigs del Col·legi d’Aparelladors de Tarragona.
Serveis de Geotècnia +34 661 953 864 info@serveisdegeotecnia.com C. Regàs 6 08006 Barcelona

Qui som

La geologia es una ciència que condiciona e intervé de forma directa en el desenvolupament de qualsevol projecte arquitectònic u obra d’enginyeria. Coneixedors de la responsabilitat que comporta el coneixement del terreny per la resolució òptima de tots els detalls que esgrimeixen els projectes, la realització d’estudis geotècnics durant els darrers 25 anys ens porta a disposar d’un coneixement geològic i experiència suficients per afrontar amb garanties d’èxit tot projecte. Si hem actuat principalment a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, les nostres activitats es desenvolupen en un territori més ampli, que va del Pirineu al Delta de l’Ebre. Una vegada coneixem les dimensions d’un nou projecte, utilitzem els mitjans adequats per afrontar i assolir els objectius que se’ns proposa.

Serveis

Ens dirigim a despatxos d’arquitectes i enginyeria, particulars, empreses constructores i promotors privats i públics. Molts han estat testimoni de la nostra seriositat, rigor i compromís de qualitat. Abordem cada nou projecte amb il·lusió, independentment de la complexitat que comporti. El nostre tracte directe amb les direccions facultatives durant tot el procés constructiu assegura la fita desitjada i el prestigi dels nostres clients.
La geologia aplicada a l’arquitectura i l’enginyeria ens ha portat a haver actuat en els següents àmbits: GEOTÈCNIA – ESTUDIS GEOTÈCNICS PATOLOGIA ESTRUCTURAL RICSG GEOLÒGIC PLANS D’URBANIZACIÓ ESTABILITAT DE TALUSSOS REALIZACIÓ DE POUS DE DIÀMETRE REDUÏT ELABORACIÓ D’ESTUDIS PREVIS DE CONTAMINACIÓ SUPERVISIÓ DE TREBALLS DE FONAMENTACIÓ
Tot estudi geotècnic es desenvolupa atenent a les indicacions reflectides en la normativa vigent, el CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ , garantint d’aquesta forma rigor en l’obtenció dels resultats que cada projecte requereix. Tots els treballs es realitzen sota la supervisió d’un geòleg experimentat, aspecte essencial per a la consecució de resultats fiables i de qualitat.
Contacte
© Serveis de Geotècnia

Projectes

661.953.864 info@serveisdegeotecnia.com © Serveis de Geotècnia
IGNASI VALLVÉ - Geòleg
IGNASI VALLVÉ - Geòleg